El Març Gastronòmic forma part de Barcelona,


Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible


 

 

Barcelona és reconeguda internacionalment com a creadora d’un discurs alimentari propi, un territori de canvi i innovació gastronòmica constant al voltant de l’alimentació, una xarxa emblemàtica de 42 mercats municipals i un teixit agroecològic compromès. 

 

Aquests elements la converteixen en un dels grans centres europeus de consum i comercialització alimentària, en el centre d’una metròpolis urbana en contínua reflexió sobre el paper fonamental de l’alimentació en la societat actual i sobre les derivades que l’alimentació té tant des del punt de vista de la salut com de l’ecologia.

 

L’any de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible inclourà el desenvolupament de més de noranta projectes i polítiques de foment de l’alimentació sostenible i una programació que s’estendrà d’inicis d’any fins al desembre.

 

La Capital de l’Alimentació Sostenible a Barcelona que tindrà lloc el 2021 és, doncs, una palanca per impulsar una transició alimentària cap a la sostenibilitat amb la qual s’aconsegueixi enfortir les economies locals sostenibles i millorar la salut de les persones, així com la del conjunt del planeta.


Barcelona és una metròpolis on es consumeix una gran quantitat d’aliments, la majoria dels quals procedeixen de fora del seu territori. Fins fa pocs anys, aquest proveïment s’ha realitzat sense tenir en compte les conseqüències dels impactes ecològics i socials de les cadenes de subministrament que ens alimenten.

 

Així mateix, l’entorn urbà està molt poc connectat amb els espais encara existents a la metròpolis i al seu entorn on es produeixen els aliments. De fet, des del 1956 s’han perdut el 80% dels terrenys agrícoles a les valls fluvials i als espais de muntanya de l’àrea metropolitana de Barcelona. Durant l’any 2021, en el qual Barcelona exercirà de Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, tenim una molt bona oportunitat per capgirar aquest escenari i posar en relleu els vincles que hi ha entre el món urbà i el món rural.

 

Serà igualment una oportunitat per avançar en la protecció dels espais productius dels territoris que configuren la metròpolis de Barcelona. Actualment trobem espais protegits, com el Parc Agrari del Baix Llobregat o l’Espai Agrari de Gallecs, però n’hi ha d’altres, al Maresme, al Vallès, al Garraf, a Collserola o al Montnegre, que també necessiten més protecció i millorar la seva gestió. D’aquesta manera podem reforçar la resiliència dels sistemes alimentaris locals cap a un model basat en la sobirania alimentària.

 

El Març Gastronòmic, els xefs que hi formen part, i els productes amb que treballen són un exemple real de l’aposta que es fa a la comarca per la sostenibilitat i l’economia circular.


https://alimentaciosostenible.barcelona/